Regulamin konkursu „LeBrate”

 1. Organizatorem konkursu jest firma Katarzyna Marlewska z siedzibą w Poznaniu, działająca pod marką „Zaczarowane warkocze”.
 2. Konkurs rozpoczyna sie w dniu 8.12.2019 r. o g. 20:00 i kończy 10.12.2019 r. o g. 23:59. Zwycięzcy zostaną wybrani i ogłoszeni w komentarzu pod konkursowym postem i w stories na instagramowym profilu @zaczarowanewarkoczepl do 13.12.2019 r. Nagrody będą do odebrania w siedzibie pracowni przy ul. Katowickiej 89B (na odbiór nagrody czekamy do 15.01.2020 r.) lub wysłane pocztą na adres wskazany przez zwycięzców (na adres czekamy do 15.12.2019 r.).
 3. W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, zamieszkujące na terenie Polski, posiadające swój profil na Instagramie.
 4. Zasady konkursu: 
  4.1. Obserwuj profil @zaczarowanewarkoczepl
  4.2. W komentarzu pod postem konkursowym dokończ zdanie: „Moja ulubiona fryzura na codzień to …”. Uzasadnij krótko swój wybór i oznacz profil @lebrate. Będzie nam miło jeśli udostępnisz konkursowy post w swoim stories, ale nie jest to warunek konieczny do brania udziału w konkursie.
  4.4. Spośród wszystkich zgłoszeń organizator wybierze 4 zwycięzców, którzy otrzymają w nagrodę zestaw 2 satynowych gumek od LeBrate.
 5. Uczestnicy mogą składać reklamacje związane z konkursem do 14.12.2019 r. za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres zaczarowanewarkocze@gmail.com, podając swoje imię, nazwisko, nazwę użytkownika na Instagramie oraz treść reklamacji. Organizator rozpatrzy wniosek w czasie nie przekraczającym 14 dni od otrzymania prawidłowego zgłoszenia. 
 6. Zwycięzcy chcący odebrać nagrody będą musieli podać przy odbiorze nazwę swojego konta na Instagramie, a osoby, do których nagroda będzie wysłana pocztą, proszone są o podanie adresu pocztowego w ciągu 48 godzin od ogłoszenia wyników. Dane nie będą przetwarzane w innym celu niż przekazanie nagrody.
 7. Konkurs nie jest w żaden sposób wspierany, popierany ani przeprowadzanych przez serwis Instagram ani z nim związany. Organizator zwalnia serwis z odpowiedzialności za roszczenia uczestników.