*Zatrudnienie osoby z Ukrainy*

 1. znajdz osobę
 2. złóż w Powiatowy UP ofertę pracy i wniosek, że składasz ją w ramach chęci zatrudnienia cudzoziemca.
 3. Oferta będzie opublikowana na stronie PUP – jeśli nikt się nie zgłosi, możesz przystąpić do procedury załatwiania zezwoleń na zatrudnienie.
 4. Wypełnij wniosek O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ typu ABCDE (przejdź do wzoru)
 5. złóż   Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę typ A, B, C na okres przekraczający 3 miesiąceINSTRUKCJA TU
  1. wniosek,
  2. kopię ważnego dowodu osobistego,
  3. Informację starosty,
  4. oświadczenie o niekaralności,
  5. dowód uiszczenia wpłaty.